نگاه تخصصی به مدیریت شهری

By |2019-10-08T07:58:44+00:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Buildings, Construction, News|

نگاه تخصصی به مدیریت شهری تهران باید از مدیریت سنتی وارد مدیریت مدرن بشود خطرات زیادی آینده تهران را را تهدید میکند چه بسا به علت اینکه تهران پایتخت سیاسی کشور هم است، این خطرات دامن گیر امنیت کشور هم بشود پس باید هرچه زودتر مدیریت شهر تهران به سمت مدرن شدن برود. راهکارهایی که

شهرداری و شهر سازی شهر تهران

By |2019-10-08T08:20:50+00:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Construction, Engineering|

مدیریت در حوزه شهرداری و شهر سازی شهر تهران تهران پایتخت کشور ایران و پر جمعیت ترین شهر ایران است،که در جهان رتبه بیست و چهارمین شهر پر جمعیت را به خود اختصاص داده است.جمعیت تهران حدود هفت میلیون هشتصد هزار نفر است. اداره شهر تهران توسط شهرداری تهران که خود به 22 منطقه

معرفی سیستم جدید مهاربندی به نام مهار بند بیضی

By |2019-10-08T08:10:02+00:00دسامبر 6th, 2015|Architecture, Construction, Marketing|

معرفی سیستم جدید مهاربندی به نام مهار بند بیضی زلزله به عنوان یک پدیده مخرب در اغلب مناطق دنیا ، ایمنی سازه و زندگی ساکنان آن را در معرض تهدید قرار می دهد، بطوریکه کاهش خسارات جبران ناپذیر پدیده زلزله همواره هدف نهایی محققین و دانشمندان علم مهندسی زلزله بوده است. در نتیجه عامل زلزله

Go to Top